X
2021-05-05

Przetarg na oddanie w dzierżawę amfiteatru

Wójt Gminy Ustronie Morskie ogłasza na dzień 21 maja 2021 roku pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę zabudowanej nieruchomości – Muszla Koncertowa położonej w Ustroniu Morskim.

 

Termin trwania umowy Od 01.07.2021 r. do 31.08.2021 r.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego brutto - 15,000 złotych

 

Przetarg odbędzie się w dniu 21 maja  2021 r. o godzinie 12.00 w Sali Narad (I Piętro) Urzędu Gminy przy ul. Rolnej 2 w Ustroniu Morskim.

 

Niniejszy przetarg przeprowadzony zostanie  przy użyciu środków komunikacji  elektronicznej, zapewniających:

  1. transmisję przetargu w czasie rzeczywistym między uczestnikami przetargu oraz członkami komisji przetargowej,
  2. wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której  uczestnicy przetargu   oraz członkowie  komisji przetargowej mogą w nim uczestniczyć,
  3. z zachowaniem poufności, integralności i dostępności przekazywanych informacji, a także możliwości  identyfikacji  uczestników przetargu i członków komisji przetargowej.
  4. przeprowadzenie przetargu  przy użyciu środków komunikacji  elektronicznej  obejmować będzie  otwarcie przetargu, wywołania i postąpienia stawki czynszu dzierżawnego, a także zamknięcia przetargu  i ogłoszenia  imienia i nazwiska albo nazwy  lub firmy  osoby, która przetarg wygrywa.

 

Warunki dzierżawy nieruchomości:

Na okres dzierżawy przedmiot dzierżawy wykorzystywany na organizowanie imprez kulturalnych profesjonalnego i amatorskiego ruchu artystycznego oraz prowadzenie działalności handlowo-gastronomicznej (2 punkty).

Dzierżawca zobowiązuje się w trakcie trwania umowy dzierżawy do zorganizowania w sposób należyty co najmniej 20 imprez o charakterze artystyczno-rozrywkowym.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej: dowodu tożsamości, dowodu wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 1.500,- złotych. 

Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Białogardzie O/Dygowo numer: 158562 0007 0040 0914 2000 0630, we wskazanym terminie, tj. do dnia  18 maja 2021 r. 

Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, czynszu dzierżawnego.

Szczegółowe informacje  dotyczące nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu: 94 35 14 189 informcja.publiczna@ustronie-morskie.pl oraz 94 35 14 187, e.ostrowska@ustronie-morskie.pl

Załącznik do przetargu

Pełna informacja o przetargu TUTAJ

 

Czytaj także: