X
2021-03-01

ZASADY ODBIORU TRAWY I LIŚCI

ZASADY ODBIORU TRAWY I LIŚCI OD 01.03.2021r.-30.11.2021r.
 

Urząd Gminy przypomina, że odbiór odpadów zielonych (tj. trawa, liście, drobne gałązki) ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych, w części zamieszkałych oraz domków letniskowych wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Ustronie Morskie zgłoszonych do gminnego systemu gospodarki odpadami odbywa się w okresie od marca do listopada, co tydzień, w każdy piątek.

 

Odbiór odpadów następuje każdorazowo po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy (telefonicznie na numer 94 35 14 181, pisemnie na adres e-mail: odpady@ustronie-morskie.pl lub osobiście w pok. nr 15). Zgłoszenia dokonywać należy od poniedziałku do godz. 14.00 dnia poprzedzającego odbiór tych odpadów (tj. do czwartku) każdego tygodnia.

 

Przypominamy o ograniczeniu ilości wystawianych odpadów zielonych do 240l jednorazowo. Odpady należy umieścić w worku koloru czarnego (zalecana pojemność worka 80l), związanym, przed posesją, w dniu odbioru. Odbiór tych odpadów jest bezpłatny, ale wymaga zgłoszenia.

 

Dodatkowo wyjaśniamy, iż właściciele nieruchomości segregujący odpady posiadają pojemniki brązowe, w których również gromadzić można odpady zielone. Odbiór pojemnika brązowego odbywa się bez zgłoszenia, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów obowiązującym na terenie Gminy Ustronie Morskie.

 

Czytaj także: