X
2021-02-23

Spotkanie w sprawie ul. Kolejowej

We wtorek o godz. 12:30, w Gminnym Ośrodku Kultury, odbędzie się robocze spotkanie Radnych Rady Gminy, Komisji Dialogu Społecznego ds. kształtowania zieleni i ochrony przyrody, przedstawicieli Urzędu Gminy oraz zaproszonych gości. Dzisiejsze spotkanie to efekt pierwszego posiedzenia Komisji, które odbyło się 21 stycznia.

 

W ubiegłym miesiącu poruszone zostały między innymi tematy alei lipowej przy ul. Kolejowej. Na wniosek Komisji, we wtorek pojawią się przedstawiciele powiatu kołobrzeskiego czyli właściciela drogi, eksperci z zakresu komunikacji oraz dendrologii.

 

Spotkanie z mieszkańcami, na którym przedstawione zostaną wnioski po dzisiejszym posiedzeniu odbędzie się w innym terminie, o którym Państwa poinformujemy.

Czytaj także: