X
2021-02-23

XXXI Sesja Rady Gminy

Szanowni Mieszkańcy, w czwartek 25 lutego o godz. 13:00, rozpocznie się XXXI Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie. Serdecznie zapraszamy na transmisję online z obrad. LINK 

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie,

b) stwierdzenie quorum,

2. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 stycznia 2021r.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja.

4. Głos mieszkańców.

a) W celu zgłoszenia się do dyskusji należy skontaktować się z Biurem Rady tel. 94-35-14-192- termin zgłaszania upływa 24.02.2021 godzina 12:00.

5. Przedstawienie projektów uchwał:

a) Druk nr 1 –w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na 2021rok- dyskusja, podjęcie uchwały.

b) Druk nr 2 – w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy obejmującej lokal położony na parterze budynku przy ul. Osiedlowej 2B w Ustroniu Morskim- gabinet kosmetyczny- dyskusja, podjęcie uchwały.

c) Druk nr 3- w sprawie nabycia działki nr 320/19 o powierzchni 0,1411 ha położonej w obr. ewid. Rusowo- dyskusja, podjęcie uchwały.

d) Druk nr 4- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dojście do morza Rolna” w Ustroniu Morskim- dyskusja, podjęcie uchwały.

e) Druk nr 5- w sprawie zmian w uchwale nr XXXIX/303/2017 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania tego Zespołu- dyskusja, podjęcie uchwały.

f) Druk nr 6- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ustronie Morskie- dyskusja, podjęcie uchwały.

6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym – dyskusja.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie sesji.

Czytaj także: