X
2021-02-12

Giełdowy Rynek Rolny

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie uprzejmie informuje, że w ramach projektu Platformy Żywnościowej został utworzony Giełdowy Rynek Rolny, prowadzony przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Do obrotu na Giełdowym Rynku Rolnym wprowadzony został kolejny, trzeci produkt rolny – kukurydza (w klasie jakościowej A). Produkt ten jest zgodny z oczekiwaniem uczestników rynku rolnego, a jego obrót będzie prowadzony w formie rynku kasowego w ramach dwóch równolegle działających systemach, tj. systemie kursu jednolitego i systemie aukcyjnym. Przedmiotem handlu na giełdzie jest również pszenica oraz żyto.

Trwają również prace nad wprowadzeniem kolejnych produktów rolno-spożywczych do obrotu giełdowego, takich jak rzepak
i koncentrat soku jabłkowego, a także prace w celu uruchomienia rynku terminowego dla towarów rolnych. Pozwoli to na zawieranie kontraktów terminowych umożliwiających zawieranie transakcji z dostawą towaru w przyszłości.

Towarowa Giełda Energii S.A. podjęła decyzję o zwolnieniu magazynów działających w Systemie Magazynów Autoryzowanych (SMA) z następujących opłat:

  • od wniosku o autoryzację magazynu zbożowego
  • za przeprowadzenie dodatkowej kontroli autoryzacyjnej,
  • rocznych z uczestnictwo w systemie Magazynów autoryzowanych.

Zwolnienia te będą obowiązywać do 31 grudnia 2021 r.

Giełdowy Rynek Rolny to pionierskie i innowacyjne rozwiązanie, przygotowane w odpowiedzi na postulaty oraz konsultacje
z przedstawicielami sektora rolno-spożywczego. Transakcje na nim zawierane podlegają natychmiastowemu rozliczeniu z fizyczną dostawą towaru. Zasady uczestnictwa w rynku, warunki transakcji i sposób ich realizacji są ustalone przez Giełdę, co zapewnia prowadzenie obrotu na transparentnych i jednakowych dla wszystkich jego uczestników zasadach. Więcej informacji o Giełdowym Rynku Rolnym znajduje się na stronie internetowej Towarowej Giełdy Energii S.A. pod adresem:
https://www.tge.pl/rtrs.

Czytaj także: