X
2021-01-21

Pierwsze posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego

21 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego ds. kształtowania zieleni i ochrony przyrody w gminie Ustronie Morskie. W spotkaniu, pod przewodnictwem Pani Wójt gminy Ustronie Morskie Bernadety Borkowskiej, uczestniczyło sześciu mieszkańców. W sumie wnioski złożyło siedem osób, które wyraziło chęć udziału i wejścia do składu Komisji. Przewodniczącą Komisji wybrano Olgę Srokę a jej zastępcą została Ewa Bielec.

Już podczas pierwszego spotkania wywiązała się burzliwa dyskusja dotycząca terenów zielonych w gminie. Poruszone zostały tematy alei lipowej przy ul. Kolejowej, nowych nasadzeń, zagospodarowania przestrzeni i upiększania poszczególnych miejscowości w gminie.

Działanie Komisji daje możliwość otwarcia przed mieszkańcami Ustronia Morskiego zupełnie nowej przestrzeni pozwalającej na doradztwo oraz opiniowanie programów, projektów i strategii o kluczowym znaczeniu dla przyszłego kształtu i wyglądu miejsca, w którym żyją.

Zebrania KDS w przyszłości, będą miały charakter otwartych spotkań. Ideą będzie natomiast podejmowanie i wskazywanie istotnych społecznie celów i inicjatyw w obszarze kształtowania zieleni gminnej oraz ochrony przyrody. Posiedzenia będą odbywały się przynajmniej raz na kwartał, chyba, że zajdzie potrzeba częstszych spotkań.

Głównym ich zamysłem winien być wpływ na poprawę wyglądu i wizerunku naszej Gminy, a w dłuższym okresie wydatne polepszenie komfortu życia mieszkańców.

Czytaj także: