X
2021-01-21

XXIX Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie

Szanowni Państwo, w dniu 28 stycznia o godz. 8.30 odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://www.youtube.com/channel/UCtg_OmrhFpEwmXj-Z7Svx1A 

Poniżej przedstawiamy harmonogram obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie,

b) stwierdzenie quorum,

2. Przyjęcie protokołów z:

a) XXVII Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2020r.

b) XXVIII Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 12 stycznia 2021r.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja.

4. Głos mieszkańców.

a) W celu zgłoszenia się do dyskusji należy skontaktować się z Biurem Rady tel. 94-35-14-192- termin zgłaszania upływa 27.01.2021 godzina 12:00.

5. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy i Komisji Rady Gminy za 2020rok.

6. Przedstawienie projektów uchwał:

a) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze gminnej wewnętrznej bez kategorii - dyskusja, podjęcie uchwały;

b) –w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze gminnej wewnętrznej bez kategorii - dyskusja, podjęcie uchwały.

c) w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy- dyskusja, podjęcie uchwały.

d) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę- dyskusja, podjęcie uchwały.

e) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę- dyskusja, podjęcie uchwały.

f) w sprawie zbycie nieruchomości- dyskusja, podjęcie uchwały.

g) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Gminy w Ustroniu Morskim oraz zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy na 2021r- dyskusja, podjęcie uchwały.

h) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ustronie Morskie-- dyskusja, podjęcie uchwały.

i) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ustronie Morskie-- dyskusja, podjęcie uchwały.

7. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej w Ustroniu Morskim z kontroli wykonania dokumentacji projektowej i celowość jej wydatkowania przy braku jej realizacji.

8. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ustroniu Morskim z kontroli na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca wykonania linii energetycznej przy ulicy Wczasowej w Sianożętach i przy ulicy Kołobrzeskiej w Ustroniu Morskim

9. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym – dyskusja.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zamknięcie sesji.

Czytaj także: