X
2021-01-15

Posiedzenie Komisji Komunalnej

W poniedziałek 18 stycznia odbędzie posiedzenie Komisji Komunalnej Rady Gminy Ustronie Morskie. Obrady rozpoczną się o godzinie 10:30 i będą dostępne na oficjalnym kanale Youtube Gminy Ustronie Morskie. 

https://www.youtube.com/channel/UCtg_OmrhFpEwmXj-Z7Svx1A/featured 

Poniżej harmonogram obrad:

  1. Otwarcie, stwierdzenie quorum.

  2. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze gminnej wewnętrznej bez kategorii.

  3. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze gminnej wewnętrznej bez kategorii.

  4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustronie Morskie, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat.

  5. Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

  6. Przedstawienie przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim informacji dot. zimowego utrzymania dróg.

  7. Ustalenie planu pracy Komisji na 2021 rok.

  8. Zaopiniowanie planu pracy Rady Gminy na 2021rok.

  9. Zamknięcie posiedzenia.

Czytaj także: