X
2021-01-15

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej 2021

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej  oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Ustronie Morskie w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r.

Zgłoszenia należy składać w terminie – od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 25 stycznia 2021 r.:
 1. osobiście poprzez wrzucenie zgłoszenia do urny na korespondencję na parterze przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2; 78-111 Ustronie Morskie
z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie kandydata do listy członków komisji konkursowej NGO 2021”,

2. drogą elektroniczną (zeskanowane dokumenty) na adres e-mail: turystyka@ustronie-morskie.pl,
w tytule wiadomości należy wpisać „Zgłoszenie kandydata do listy członków komisji konkursowych NGO - 2021”,

3. pocztą na adres: Urzędu Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2; 78-111 Ustronie Morskie
z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie kandydata do listy członków komisji konkursowych NGO - 2021”.

Pełna treść ogłoszenia TUTAJ

Załącznik do pobrania TUTAJ

Czytaj także: