X
2020-11-23

Amfiteatr bez dofinansowania

Szanowni Mieszkańcy, z przykrością informujemy, że gmina Ustronie Morskie nie otrzyma pieniędzy na przebudowę i rozbudowę amfiteatru i parku kulturowego w Ustroniu Morskim. Urząd starał się o dofinansowanie w ramach naboru do Programu „Kultura”. Decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego gmina wnioskowanych środków niestety nie dostanie.

Do Działania 1 łącznie złożono 224 wnioski (131 do Poddziałania 1.1: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego oraz 93 do Poddziałania 1.2: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa kulturowego). Sumaryczna wartość złożonych projektów wyniosła ponad 2,88 mld PLN (669,1 mln EURO). Wartość wnioskowanego dofinansowania przekroczyła 1,89 mld PLN (blisko 439,4 mln EURO) i ponad siedmiokrotnie przewyższyła dostępną w ramach naboru alokację (260 mln zł, tj. 60,17 mln euro). W poddziałaniu, w którym startowało Ustronie Morskie, tylko dwóm gminom udało się uzyskać wnioskowane środki.

Wniosek gminy Ustronie Morskie otrzymał 57 punktów. Dofinansowania zostały przyznane projektom, które uzyskały minimum 70 punktów. Za co straciliśmy punkty? Między innymi za to, że amfiteatr nie jest zabytkiem czy utworzenie tylko jednego miejsca pracy. Niestety nie udało się też gminie pozyskać partnera z instytucjami z Państw-Darczyńców. Natomiast najbardziej wyczerpująco przedstawiony był aspekt techniczno-budowlany projektu, który uzyskał maksymalną liczę punktów. Podobnie oceniona została promocja i informacja o planowanej inwestycji.

Co dalej z amfiteatrem? Obiekt na pewno zostanie przygotowany do kolejnego sezonu w 2021 roku. Jeszcze w tym roku poszukiwany będzie dzierżawca, który przejmie teren w okresie wakacyjnym i zajmie się częścią koncertową oraz gastronomiczną. Jesteśmy przekonani, że sytuacja epidemiologiczna w przyszłym roku uspokoi się, oferta kulturalna zostanie przygotowana a turyści w pełni będą mogli skorzystać z amfiteatru w Ustroniu Morskim.

Drodzy Państwo, nie poddajemy się i walczymy dalej. Gmina nadal będzie poszukiwała dostępnych możliwości zewnętrznego finansowania przebudowy amfiteatru i utworzenia parku kulturowego w Ustroniu Morskim.

Czytaj także: