X
2020-11-20

Komisja w sprawie stawek za odpady

Informuję, że w dniu 24.11.2020 r. (wtorek) o godzinie 13.00 rozpocznie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu oraz Komisji Komunalnej w celu wydania opinii do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Komisja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb obradowania).
Przekaz z posiedzenia w czasie rzeczywistym dostępny będzie pod linkiem:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mieszkańcom zainteresowanym udziałem w Komisji zostanie udzielony głos w dyskusji przez poniższy dostęp: https://zoom.us/j/96924732696?pwd=MWFvQmhkMFUxdmhrVmhxN1NtSk9OZz09

Relacja na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=mysVKsuA6lE

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uczestnicząc w spotkaniu należy podać imię i nazwisko oraz uruchomić kamerkę. Oczekiwanie na zabranie głosu, będzie w tzw. „poczekalni”. Obsługa informatyczna przekazuje przewodniczącemu obrad  na bieżąco informacje o oczekujących na zadanie pytania. Zgłoszenie udziału w pracach komisji jest jednocześnie wyrażeniem zgody na udostępnienie danych osobowych i wizerunku.

W związku z nowymi regulacjami w zakresie gospodarki odpadami obowiązującymi od 01.01.2021 roku, oraz rosnącymi bardzo dynamicznie kosztami zagospodarowania odpadów w RIPOK – u Korzyścienko. Wójt Gminy przekazuje poniższy projekt uchwały do zaopiniowania przez komisje Rady Gminy Ustronie Morskie oraz do porządku sesji.

http://ustroniemorskie.esesja.pl/posiedzenie/708cfd64-e4aa-4

Krzysztof Grzywnowicz
Przewodniczący Rady Gminy Ustronie Morskie

Czytaj także: