X
2020-11-16

Sytuacja epidemiologiczna w Przedszkolu

Szanowni Mieszkańcy, informuję, że w Przedszkolu w Ustroniu Morskim potwierdzone zostały trzy przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Wynik pozytywny został stwierdzony u nauczyciela oraz dwóch pracowników pomocy. Jednocześnie przypominam, że w związku z wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa, każda z osób, która ma jakiekolwiek objawy choroby nie ma prawa przebywać w placówce. W przedszkolu została wprowadzona wewnętrzna procedura bezpieczeństwa w związku z występowaniem COVID-19 ( Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku oraz Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 13 października 2020 roku), do której stosują się wszyscy pracownicy placówki, tak aby przedszkole funkcjonowało bez żadnych zakłóceń. Aktualnie do każdej grupy przedszkolnej przydzielony jest nauczyciel. Frekwencja w przedszkolu wynosi około 85%. Jednocześnie informuję, że jestem w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kołobrzegu, z którą konsultuję bieżącą sytuację w przedszkolu. Na żadną grupę przedszkolną do dziś nie została nałożona kwarantanna.

 

Szanowni Państwo, przypominam, że kwarantanna nakładana przez inspekcję sanitarną. Według najnowszych przepisów, została ona skrócona do 10 dni - przy jednoczesnym odstąpieniu od testowania osób bezobjawowych w kwarantannie. Zgodnie z obowiązującym prawem osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie nie podlegają już kwarantannie. Osoba współzamieszkująca z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (pozytywny wynik testu) ma obowiązek poddania się kwarantannie od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu do 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej. Izolacja domowa trwa 10 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-19. W przypadku, gdy w czasie izolacji domowej wystąpią objawy koronawirusa, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej postanawia o przedłużeniu izolacji, a jej zakończenie może nastąpić nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.

 

Proszę Państwa o cierpliwość i wytrwałość w przestrzeganiu zaleceń.

 

Dbajmy o siebie i innych!

Dyrektor Przedszkola w Ustroniu Morskim Alina Gajewicz.

Czytaj także: