Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Ustronie Morskie informuje, że w 2021 roku uzyskała pomoc finansową w kwocie 4.090,68 zł na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ustronie Morskie w 2021r.”, która pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Planowany koszt wynosi 13.144,80 złotych.

Okres realizacji zaplanowano od 16.08.2021r do 31.10.2021r.

 

Gmina Ustronie Morskie informuje, że w 2021 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ustronie Morskie w 2021r.”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Gmina Ustronie Morskie informuje, że w 2020 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ustronie Morskie w 2020r.”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.