X

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Ustronie Morskie informuje, że w 2020 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ustronie Morskie w 2020r.”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.