X
2020-09-22

XXIII Sesja Rady Gminy

XXIII Sesja w dniu 24 września 2020r., godz. 08:30

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie,

b) stwierdzenie quorum,

2. Przyjęcie protokołów z XXII sesji rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 czerwca 2020r.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja.

4. Głos mieszkanców.

5. Przedstawienie projektów uchwał:

a) Druk nr 1 – w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na rok 2020 – dyskusja, podjęcie uchwały;

b) Druk nr 2 – w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2020-2025. - dyskusja, podjęcie uchwały;

c) Druk nr 3 - w sprawie zbycia nieruchomości - dyskusja, podjęcie uchwały;

d) Druk nr 4 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę- dyskusja, podjęcie uchwały;

e) Druk nr 5 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę - dyskusja, podjęcie uchwały;

f) Druk nr 6 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę– dyskusja, podjęcie uchwały;

g) Druk nr 7 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Ustronie Morskie i części obrębów Wieniotowo i Gwizd- cześć A oraz miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustronie Morskie – dyskusja, podjęcie uchwały;

h) Druk nr 8 – w sprawie skargi na Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – dyskusja, podjęcie uchwały;

i) Druk nr 9 – w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej – dyskusja, podjęcie uchwały;

j) Druk nr 10 – w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej – dyskusja, podjęcie uchwały;

k) Druk nr 11 - w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze powiatowej – dyskusja, podjęcie uchwały;

l) Druk nr 12 – w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze gminnej – dyskusja, podjecie uchwały;

m) Druk nr 13 – w sprawie ustanowienia nagrody dorocznej Rady Gminy Ustronie Morskie za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturowej, społecznej oraz sportowej– dyskusja, podjecie uchwały.

6. Informacja z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze.

7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2020-2027, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku.

8. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków sołeckich oraz z funduszu sołeckiego w I półroczu 2020r.

9. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym – dyskusja.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zamknięcie sesji.

http://bip.ustronie-morskie.pl/uploads/media/Nr_23_-_2020.09.24.pdf 

Sesja dostępna będzie również online na kanale Youtube Gminy Ustronie Morskie. 

https://www.youtube.com/channel/UCtg_OmrhFpEwmXj-Z7Svx1A 

Czytaj także: