X
2020-09-22

Zebrania sołeckie - podsumowanie

W minionym tygodniu we wszystkich sołectwach na terenie gminy Ustronie Morskie odbyły się zebrania sołeckie. Mieszkańcy podejmowali decyzje dotyczące wykorzystania funduszu na bieżący oraz przyszły rok. 

W Kukini w 2021 roku pieniądze przeznaczone będą między innymi na wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej, doposażenie świetlicy wiejskiej oraz warsztaty i szkolenia.

W Rusowie fundusz sołecki pozwoli na dalszą budowę parkingu przy świetlicy Melmak oraz na zakup dodatkowego sprzętu, z którego skorzystają mieszkańcy. W 2021 roku część środków trafi również na organizację zajęć i warsztatów dla najmłodszych i nie tylko. 

W Kukince największą inwestycją w nadchodzącym roku będzie ogrodzenie świetlicy wiejskiej. Teren ma zostać zabezpieczony w 2021 roku. Dodatkowo zorganizowane będą szkolenia i warszataty dla najmłodszych mieszkańców sołectwa.

W Sianożętach fundusz sołecki w 2021 roku zostanie przeznaczony na zakup witaczy, tablic informacyjnych i zagospodarowanie boiska dla mieszkańców. Nie zabraknie także szkoleń i warsztatów. 

W Ustroniu Morskim jeszcze w tym roku kontynuowane będzie zagospodarowanie terenu przed GOKiem oraz cmentarzem. W 2021 roku budżet sołectwa będzie wynosił niemal 90 000 złotych. Tak duża kwota pozwoli na zagospodarowanie ronda Marysin i Lazur, nowe łąki kwietne, wykonanie "żywej instalacji" oraz dalsze upiększanie miejscowości a także wsparcie organizacji pozarządowych.

W Gwiździe mieszkańcy zdecydowali o przyznaniu dofinansowania na warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz seniorów w świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie terenu przed budynkiem świetlicy czy progi zwalniające.

Wójt gminy Ustronie Morskie Bernadeta Borkowska dziękuje wszystkim zainteresowanym za udział w zebraniach sołeckich.

Czytaj także: