X
2020-09-16

Listy rankingowe PROGRAM SPOŁECZNIK

NKS Astra Ustronie Morskie oraz Fundacja Pływamy i Ratujemy z dotacjami w ramach zadania publicznego „Program Społecznik na lata 2019-2021” realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Gratulujemy obu klubom przyznanych pieniędzy.

Dzieci i młodzież na murawy! Integracja społeczna poprzez sport i rekreację. To nazwa projektu złożonego przez Nadmorski Klub Sportowy Astra. NKS Astra otrzymała wsparcie w wysokości 4 000 złotych a oferta była rekomendowana przez Radę Młodzieży WZ. Wniosek Astry był najwyżej ocenioną ofertą w Subregionie C

Natomiast Fundacja Pływamy i Ratujemy złożyła projekt pod nazwą "Pływamy i ratujemy - upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańcy gminy Ustronie Morskie Edycja III" Projekt również otrzymał dotację w wysokości 4 000 złotych i także był rekomendowany przez Radę Młodzieży WZ.

Listy rankingowe PROGRAM SPOŁECZNIK na lata 2019-2021– MIKRODOTACJE nabór II na rok 2020 dostępne są pod linkiem http://spolecznik.karrsa.eu/wp-content/uploads/2020/09/LISTA-WNIOSKOW-ZAKWALIFIKOWANYCH-SUBREGION-C-II-NABOR-NA-ROK-2020.pdf 

Czytaj także: