Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Dofinansowanie w wysokości 45 000 zł

Szanowni Mieszkańcy, gmina Ustronie Morskie otrzymała dofinansowanie w wysokości 45 000 zł na zakup komputerów. Decyzją Pani Wójt Bernadety Borkowskiej, gmina złożyła wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji, aby wspomóc zdalne nauczanie ustrońskich uczniów oraz nauczycieli. Po dokonanej diagnozie, sprzęt trafi do najbardziej potrzebujących, w sumie zakupimy z pieniędzy ministerialnych 15 takich zestawów. Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa prowadzi do dynamicznych zmian. Urząd reaguje na bieżąco i wykorzystuje w pełni wszystkie możliwości aby pomagać naszym mieszkańcom. Stąd nasze szybkie działania w tej sprawie – dodaje Wójt Gminy Bernadeta Borkowska.

Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.  

Obecna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa prowadzi do dynamicznych zmian w życiu społecznym. Dotknęły one także polskie szkolnictwo. Lekcje zostały w szkołach zawieszone do 10 kwietnia. Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym realizacja programów nauczania odbywa się zdalnie z wykorzystaniem urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Zostały też określone zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzone możliwości oceniania i klasyfikowania uczniów.

Uczniom w gminie Ustronie Morskie, po dokonanej diagnozie, brakuje aktualnie 30 komputerów z dostępem do mobilnego Internetu. Decyzją Wójt Bernadety Borkowskiej, gmina będzie wnioskować o pieniądze do Ministerstwa Cyfryzacji. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – w sumie to 180 milionów złotych przeznaczonych na ten cel. Chcemy aby sprzęt trafił do jak największej grupy potrzebujących uczniów i stąd nasze szybkie działania w tej sprawie – dodaje Wójt Gminy Bernadeta Borkowska.