X
2020-07-27

Bon turystyczny - najważniejsze informacje

Szanowni Państwo, ruszyło przyjmowanie wniosków świadczących m.in. usługi noclegowe do bazy POT przez portal PUE ZUS.
 

Kto może przyjmować płatności bonem?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą turystycznym lub organizacją pożytku publicznego realizującą usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, możesz się znaleźć na naszej liście podmiotów i przyjmować płatności bonem turystycznym. Wystarczy zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

 

Usługa hotelarska to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych (art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568).

Impreza turystyczna oznacza połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające określone ustawą warunki (art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 548 oraz z 2020 r. poz. 568).

Dane są już wstępnie wypełnione – należy je tylko uzupełnić lub zweryfikować ich poprawność oraz wysłać drogą elektroniczną (jest to Oświadczenie przedsiębiorcy o przystąpieniu do programu Polski Bon Turystyczny) 

Oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego


1. Wybieramy podmiot, który dokonuje zgłoszenia: sprawdzamy jego dane, takie jak nazwa, NIP, KRS i numer rachunku bankowego oraz adres firmy;
2. Wybieramy oznaczenie właściwej ewidencji, w której jesteśmy zarejestrowani oraz wpisujemy kod PKD działalności, którą prowadzimy (np. 55.20.Z, 55.10.Z) 

Numer wpisu do ewidencji i jego potwierdzenie można uzyskać kontaktując się z urzędem gminy pod adresem turystyka@ustronie-morskie.pl 

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi noclegowe - BIP Ustronie Morskie


3. Zatwierdzamy wszystkie niezbędne zgody, wymagane przez prawo.
4. Składamy oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą RODO o przetwarzaniu danych osobowych przedsiębiorcy.
5. Możemy podejrzeć (wydrukować) i wysłać elektronicznie Oświadczenie o przystąpieniu do programu PBT.


 

Generowanie 16 znakowych kodów dla turystów rusza od soboty 1 sierpnia br.
 

Wykaz podmiotów będzie dostępny tutaj: https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow (dostępny od 1 sierpnia br.)

 

Więcej informacji https://www.pot.gov.pl/pl/nowosci/polecane/bon-turystyczny-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania

Czytaj także: