X
2020-07-21

Susza rolnicza – informacje praktyczne

Wójt Gminy Ustronie Morskie informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 1009), zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę oraz sporządzanie protokołu dokonywane jest poprzez aplikację publiczną, bez udziału Komisji.

Aplikacja dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (link: https://login.gov.pl/login/login?ssot=72bxxhce8btic1rcbxui). Informacje w tym zakresie zamieszczone są na stronie MRiRW w zakładce Niekorzystne zjawiska atmosferyczne-> Cyfryzacja szacowania strat spowodowanych przez suszę-> Do pobrania Aplikacja suszowa (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/cyfryzacja-szacowania-strat-spowodowanych-przez-susze).

Jedynie w przypadku strat powstałych w wyniku suszy w środkach trwałych (np. krzewach i drzewach owocowych) proces szacowania odbywa się zgodnie z dotychczas obowiązującą procedurą (złożenie wniosku do gminy -> poinformowanie Wojewody o wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego -> powołanie Komisji szacującej straty).

Wniosek

Czytaj także: