X
2020-07-10

Otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Szanowni Państwo, 15 lipca uruchomiony zostanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się przy ul. Kołobrzeskiej 1b.

 

Poniżej harmonogram działania w lipcu:

 

15.07.2020r.  w godzinach 1000 - 1400

18.07.2020r. w godzinach 1000 - 1500

21.07.2020r. w godzinach 1000 - 1600

23.07.2020r. w godzinach 1000 - 1600

25.07.2020r. w godzinach 1000 - 1500

28.07.2020r. w godzinach 1000 - 1600

30.07.2020r. w godzinach 1000 - 1600

Co można oddać na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

 • opakowania ze szkła bezbarwne i kolorowe,
 • papier i tektura (w tym opakowania),
 • metale,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • tworzywa sztuczne,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (tj: resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wybarwiania plam i opakowania po nich, zbiórki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin, chemikalia, przepracowane oleje i inne),
 • przeterminowane leki oraz opakowania po nich,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji (zastrzyków) i przeprowadzania monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek,
 • pozostałości po środkach do dezynfekcji, dezynsekcji,
 • przepracowane oleje jadalne,
 • baterie, akumulatory,
 • popiół ,
 • środki ochrony roślin,
 • zbiorniki po aerozolach,
 • świetlówki, termometry,
 • zużyte kartridże, tonery,
 • zużyty sprzęt AGD i RTV (tylko w całości),
 • odpady wielkogabarytowe (np. meble, szafki, regały, półki, stoliki, ławy, łóżka, wersalki, kanapy, dywany, wykładziny,), narty, wózki.) - łącznie do 300kg,/rok
 • opony od samochodów osobowych, motocyklowe, rowerowe do 5 st./rok (z wyłączeniem opon z samochodów ciężarowych, dostawczych i pojazdów rolniczych oraz maszyn rolniczych
 • odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone,
 • odpady remontowo-budowalne i rozbiórkowe z wyłączeniem odpadów o kodzie

17 03 80 (papa odpadowa) i 17 06 04 (materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03) - limit 1000 kg na jeden punkt wywozowy na każdy rok kalendarzowy.

Odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe, o których mowa powyżej należy dostarczyć w sposób selektywny z podziałem na:

 • odpady betonu i gruzu betonowego,
 • odpady gruzu ceglanego,
 • odpady ceramiczne i elementy wyposażenia: np. sanitarne, armatura itp.,
 • drewno np. ościeżnice, drzwi, ramy okienne, parkiet, boazeria itp.,
 • szkło np. szyby okienne lustra, luksfery itp.,
 • tworzywa sztuczne np. płytki PCV, instalacje PCV, panele ścienne itp.

Czego nie można oddać na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów:

 • odpady budowlane i remontowe pochodzące z działalności (m.in. styropian, dachówki, blacho dachówki, wszelkiego rodzaju szkło okienne, samochodowe, gruz, pustaki, cegły, płyty gipsowo kartonowe, rynny;
 • metalowe i plastikowe, rury -kanalizacyjne, ciepłownicze, kostka brukowa, gleba i grunt z wykopów);
 • odpady budowlane i remontowe niebezpieczne (m.in. papa, eternit, wata szklana);
 • odpady komunalne z gospodarstw domowych;
 • części samochodowe;
 • farby, lakiery, zużyty olej silnikowy.

 

 

 

 

 

Czytaj także: