X
2020-07-06

II tura wyborów prezydenckich

Już 12 lipca 2020 roku odbędzie się druga tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej. Osoby, które w I turze oddały swój głos w miejscu stałego pobytu (w miejscu gdzie są wpisane do rejestru wyborców), a w drugiej turze chciałyby zagłosować poza nim, do 7 lipca mają możliwość dopisania się do spisu wyborców w miejscu, gdzie będą przebywały w dniu głosowania.

Nie należy dopisywać się do spisu, jeżeli zostało pobrane zaświadczenie o prawie do głosowania z urzędu w którym osoba jest ujęta w rejestrze.


UWAGA!!
Dopisanie się do spisu wyborców, którego dokonano przed I turą obowiązuje na obie tury wyborów.
Osoby, które przed I turą dopisały się do spisu wyborców w gminie Ustronie Morskie w II turze chcąc głosować w swoim miejscu zamieszkania muszą pobrać z Urzędu Gminy Ustronie Morskie ul. Rolna 2 zaświadczenie o prawie do głosowania.


Bez takiego zaświadczenia nie będą miały możliwości wzięcia udziału w wyborach w miejscu wpisania do rejestru wyborców!!


Zaświadczenie należy odebrać osobiście lub poprzez upoważnioną pisemnie osobę do dnia 10 lipca 2020r.


Zaświadczenia są wydawane w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie ul. Rolna 2 pok. nr 2 i nr 4.
Tel. 94 35 14 192

Czytaj także: