X
2020-07-06

Uwaga Rolnicy!

Szanowni Państwo, weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 1009).

Na mocy przywołanego wyżej rozporządzenia zgłaszanie wniosków o szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę oraz sporządzanie protokołu dokonuje się poprzez aplikację publiczną, bez udziału Komisji.

Szczegółowe informacje dotyczące szacowania szkód spowodowanych w 2020 r. przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne zostały umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  https://www.gov.pl/web/rolnictwo w zakładce Informacje branżowe/Niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Czytaj także: