X
2020-06-25

Wójt Gminy Ustronie Morskie z absolutorium

Podczas XXII Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie, Wójt Bernadeta Borkowska otrzymała absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok, Radni udzielili Wójt gminy także wotum zaufania. 

W obu głosowaniach 14 radnych było Za, jeden z radnych wstrzymał się od głosu. 

Prezentacja dotycząca Raportu o stanie Gminy Ustronie Morskie

Część 1

Część 2

Inwestycje gminne

 

Czytaj także: