X
2020-06-23

Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim informuje mieszkańców o możliwości skorzystania z pomocy żywnościowej w związku z podjętą współpracą z PCK oddział w Koszalinie. Oferujemy żywność osobom, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.: 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi GOPS w godzinach pracy ośrodka tj. od 7.30 do 15.30 pod nr tel 94 314-177.

Czytaj także: