X
2020-06-25

Komisja Dialogu Społecznego ds. kształtowania zieleni i ochrony przyrody

Wójt Gminy Ustronie Morskie zadecydowała o powołaniu Komisji Dialogu Społecznego ds. kształtowania zieleni i ochrony przyrody. Działanie to daje możliwość otwarcia przed mieszkańcami Ustronia Morskiego zupełnie nowej przestrzeni pozwalającej na doradztwo oraz opiniowanie programów, projektów i strategii o kluczowym znaczeniu dla przyszłego kształtu i wyglądu miejsca w którym żyją.

Zebrania KDS będą miały charakter otwartych spotkań. Ideą tych działań będą natomiast podejmowanie i wskazywanie istotnych społecznie celów i inicjatyw w obszarze kształtowania zieleni gminnej oraz ochrony przyrody.

Nabór do KDS jest otwarty. Kandydatów mogą zgłaszać lokalne organizacje społeczne, sołectwa, stowarzyszenia, i in. do dnia 31.07.2020 r. Ostateczny skład Komisji zostanie podany do publicznej wiadomości.

Cele działania oraz formułowanie przez Komisję ocen i propozycji będą mieć charakter „ponad wszystkimi podziałami”. A głównym ich zamysłem winien być wpływ na poprawę wyglądu i wizerunku naszej Gminy, a w dłuższym okresie wydatne polepszenie komfortu życia mieszkańców.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Czytaj także: