X
2020-06-01

Bezpłatny nabór do grup młodzieżowych

Uwaga rodzice. Klub NKS Astra Ustronie Morskie ogłasza bezpłatny nabór do wszystkich grup młodzieżowych. Do udziału
w zajęciach zapraszamy młodych mieszkańców, zarówno dziewczynki, jak i chłopców z gminy Ustronie Morskie i okolic! Szczegóły poniżej.

 

Jednocześnie informujemy i zapraszamy w imieniu klubu na Walne Zebranie Sprawozdawcze NKS Astra Ustronie Morskie!
Na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Nadmorskiego Klubu Sportowego "ASTRA" w Ustroniu Morskim, Zarząd Klubu zwołuje na dzień 16.06.2020 r. (wtorek) Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu, które odbędzie się o godz.18.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Morskim, przy ul.Geodetów 1.
Informuje się jednocześnie, że w przypadku nie uzyskania quorum w/w terminie (1/2 członków uprawnionych do głosowania) wyznacza się drugi termin spotkania na godz. 18.15 tego samego dnia bez względu na liczbę obecnych członków Klubu.

Przypominamy jednocześnie o potrzebie uregulowania składek członkowskich za rok ubiegły w wysokości 50,00 zł. Wpłaty przyjmowane będą przed Walnym Zebraniem Klubu.
Ze sportowym pozdrowieniem

NKS Astra Ustronie Morskie.

Tuż przed zebraniem zachęcamy do wstąpienia w szeregi klubu.
Należy pobrać załączoną deklarację, wypełnić (będzie taka możliwość aby zrobić to na miejscu tuż przed Zebraniem), następnie po przyjęciu przez Zarząd Klubu, uiścić składkę członkowską (50 zł w roku kalendarzowym).
Wówczas staną się Państwo Członkami Zwyczajnymi Klubu NKS Astra.

Członkowie Zwyczajni Klubu mają prawo:
-uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym.
-zgłaszać propozycję i wnioski wobec władz Klubu.
-uczestniczyć w zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub.
-korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu.
-korzystania z innych uprawnień na zasadach określanych przez Zarząd.

Statutowo Członkowie Klubu dzielą się na:
1. Członków Zawodników.
2. Członków Zwyczajnych.
3. Członków Wspierających.

Członkami Wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd oraz zadeklarują pomoc materialną lub finansową dla Klubu.
Członkowie wspierający maja prawo do uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swych przedstawicieli w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym."

Czytaj także: