X
2020-05-14

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji celowej z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Ustronie Morskie informuje o zamiarze udzielenia dotacji celowej dla Stowarzyszenia Niewidomych i Słabowidzących w Kołobrzegu, ul. Okopowa 15A, 78 – 100 Kołobrzeg, NIP – 6711835392, KRS Nr 0000757062 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze pn. Ochrona i promocja zdrowia.

Zadanie publiczne planowane jest do realizacji w terminie 01.06.2020 – 25.08.2020r., z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert (podstawa prawna art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  – t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.).

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 21 maja 2020 r. do Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim ul. Rolna 2, 78 – 111 Ustronie Morskie, 

tel. 94 35 15 597, email: turystyka@ustronie-morskie.pl .

Czytaj także: