X
2020-04-20

Posiedzenie Komisji Budżetu

We wtorek odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu Rady Gminy Ustronie Morskie. Początek obrad od godziny 09:00.

Komisja prowadzona będzie w trybie zdalnym dlatego też informujemy, że osoby zainteresowane uczestnictwem w posiedzeniu proszone są o skontaktowanie się z Biurem Rady tel. 94-35-14-192 w celu uzyskania dostępu do obrad. 

Poniżej przedstawiamy porządek obrad.

1. Otwarcie, stwierdzenie quorum.

2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2020-2025.

4. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności należności pieniężnych z tytułu podatku od nieruchomości oraz odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających na okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii COVID – 19

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy Ustronie Morskie.

6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

7. Wniosek o umorzenie kosztów dzierżawy.

8. Sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Ustroniu Morskim pomiędzy ulicą Spokojną i Graniczną.

a) Projekt uchwały w sprawie zbycia działki gruntu niezabudowanego położonego w obrębie ewidencyjnym Ustronie Morskie oznaczonego numerem działki 824/2 o powierzchni 0,1270 ha.

b) Projekt uchwały w sprawie zbycia działki gruntu niezabudowanego położonego w obrębie ewidencyjnym Ustronie Morskie oznaczonego numerem działki 826/3 o powierzchni 0,2736 ha

9. Opinia w sprawie sprzedaży działki nr 184/10 o pow. 0, 1358 ha wraz z wydzielonym z działki nr 186/3 terenem jak w załączniku graficznym.

10. Zamkniecie posiedzenia.

Czytaj także: