X
2020-04-19

Złagodzenie ograniczeń od 20 kwietnia

Od 20 kwietnia otworzymy plaże i promenadę. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów dotyczącymi zasad bezpieczeństwa w czasie epidemii od poniedziałku otwarte zostają dla ruchu pieszego plaże i promenady. Zgodnie z nim od poniedziałku możliwe będzie także przemieszczanie się w celach rekreacyjnych m.in. po parkach i lasach. W rozporządzeniu wskazano, że obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy przebywania na terenie lasów. Z użytkowania nadal pozostają wyłączone siłownie zewnętrzne i place zabaw. 

Bez zmian obowiązują podstawowe zasady bezpieczeństwa:
- zachowanie 2-metrowej odległości od innych w przestrzeni publicznej,
- obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych, w tym też na plaży.

Będzie można spacerować z osobami z najbliższego otoczenia, z którymi przebywa się w warunkach domowych i z którymi tworzy się rodzinę. Zarówno parki jak i lasy od poniedziałku będą otwarte. Od poniedziałku dzieci powyżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu samodzielnie.

Zmieniają się zasady dotyczące handlu:
W sklepach o powierzchni do 100 m2:

  • będzie mogło być do czterech klientów na kasę.

W sklepach o powierzchni powyżej 100 m2:

  • po jednej osobie na 15 m2.

Rozporządzenie 

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000069701.pdf

Czytaj także: