X
2020-04-07

Wsparcie dla ośrodków o statusie leczniczo-rehabilitacyjnym

Szanowni Państwo, przedstawiamy treść pisma jakie trafiło do Dyrektora Generalnego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wójt Gminy Ustronie Morskie, Bernadeta Borkowska, zwraca się w nim o pomoc dla ośrodków o statusie leczniczo-rehabilitacyjnym.

 

Szanowny Panie,
w związku z negatywnym wpływem epidemii koronawirusa na gospodarkę, w imieniu ośrodków o statusie leczniczo-rehabilitacyjnym, zwracamy się z prośbą o pomoc dla nich. Na terenie gminy Ustronie Morskie to co najmniej dziesięć takich obiektów, które ponoszą największe straty spowodowane zamknięciem. W gminie bardzo mocno rozwinięta jest pomoc i leczenie osób z dysfunkcją narządu wzroku. Nad polskim morzem jesteśmy jedyną gminą, w której ma miejsce tak zaawansowana rehabilitacja osób niedowidzących i niewidomych.

Ośrodki leczniczo-rehabilitacyjne są obiektami całorocznymi, które zatrudniają w sumie ponad dwieście osób. W większości są to mieszkańcy naszej gminy i w związku z zaistniałą sytuacją część z tych osób straci pracę.

Obiekty, w których są zatrudnieni nasi mieszkańcy posiadają wpis do rejestru ośrodków rehabilitacyjnych, zwany OD, prowadzony i nadawany przez Urząd Marszałkowski. Taki status pozwala organizować turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Te pieniądze rozdzielane są właśnie przez te instytucje. Z naszych informacji wynika, że na początku roku pieniądze z PFRON trafiły już do wszystkich PCPRów i MOPRów.

W związku z tym, zwracam się do Pana, z prośbą o przyspieszenie dokonania przelewów pomiędzy wymienionymi powyżej instytucjami a ośrodkami o statusie leczniczo-rehabilitacyjnym. To może być jedyny ratunek dla tych obiektów w naszej gminie.

Brak pieniędzy może spowodować upadek poszczególnych ośrodków co za tym idzie zniknie rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Nie wyobrażam sobie co to oznacza dla kilku milionów ludzi w naszym kraju.  

Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do minister Marleny Maląg podziela potrzebę wprowadzenia rozwiązań osłonowych wspierających miejsca pracy osób
z niepełnosprawnościami. Szczególnie bowiem ten sektor gospodarki wymaga wsparcia
w trudnym okresie.

Prosimy o podjęcie działań, które doprowadzą do ustabilizowania zaistniałej sytuacji, zanim dojdzie do likwidacji firm i miejsc pracy osób niepełnosprawnych, które są w obecnym okresie najbardziej zagrożone.

Wójt Gminy Ustronie Morskie
Bernadeta Borkowska

Czytaj także: