X
2020-03-30

Jak wygląda nauka w gminie?

Obecna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa prowadzi do dynamicznych zmian w życiu społecznym. Dotknęły one także polskie szkolnictwo. Lekcje zostały w szkołach zawieszone do 10 kwietnia. Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym realizacja programów nauczania odbywa się zdalnie z wykorzystaniem urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Zostały też określone zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzone możliwości oceniania i klasyfikowania uczniów.

Uczniom w gminie Ustronie Morskie, po dokonanej diagnozie, brakuje aktualnie 30 komputerów z dostępem do mobilnego Internetu. Decyzją Wójt Bernadety Borkowskiej, gmina będzie wnioskować o pieniądze do Ministerstwa Cyfryzacji. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – w sumie to 180 milionów złotych przeznaczonych na ten cel. Chcemy aby sprzęt trafił do jak największej grupy potrzebujących uczniów i stąd nasze szybkie działania w tej sprawie – dodaje Wójt Gminy Bernadeta Borkowska.

W poniedziałek próbne egzaminy rozpoczęli ósmoklasiści, które potrwają do 1 kwietnia. Pierwszego dnia uczniowie tradycyjnie zmagali się z j. polskim. W Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim to 36 takich osób – podkreśla Dyrektor Szkoły Mariola Ostrowska. Zainteresowanie w całej Polsce było na tyle duże, że strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zawiesiła się. Po problemach technicznych udało się wrócić do rozwiązywania zadań. W Ustroniu Morskim nauczyciele drukowali również testy w szkole i dowozili je do uczniów. Użyczony został także komputer aby móc przystąpić do egzaminu – dodaje Mariola Ostrowska. We wtorek matematyka w środę test z języka obcego nowożytnego.

Jak ten nowy, zdalny sposób nauczania podstawy programowej przebiega w Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim?

To dla nas nowa i nadzwyczajna sytuacja. Proces jest złożony i zależy od nauczyciela, ucznia i w przypadku młodszych dzieci również od rodziców. Potrzebne jest dużo dobrej woli i cierpliwości a obie strony muszą chcieć nawiązywać relacje – uważa Mariola Ostrowska Dyrektor Szkoły.

Aktualnie najwięcej problemów stwarza brak odpowiedniego połączenia z Internetem. Problemów ze sprzętem komputerowym w większości nie ma. Nauczyciele udostępnili swoje prywatne numery telefonów, przekazują bieżące informacje dotyczące nauczania zdalnego za pomocą dziennika elektronicznego w zakładce Zadania domowe dla uczniów klas IV-VIII i poprzez Wiadomości do rodziców dla uczniów klas I-III – dodaje Mariola Ostrowska.

Treści i materiały do wykonania przez uczniów w domu, zamieszczane są przez nauczycieli zgodnie z tygodniowym planem danej klasy.

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem dziennika elektronicznego (moduł Zadania domowe) przekazują informacje, polecenia i zadania do wykonania przez uczniów w domu.  Termin wykonania prac oraz sposób ich przesłania są ściśle określone przez nauczyciela przedmiotu. W przypadku braku dostępu do Internetu lub sprzętu komputerowego, nauczyciel kontaktuje się z uczniem lub rodzicem telefonicznie, indywidualnie ustalając sposób przekazania pracy.

Wychowawcy koordynują działania nauczycieli uczących w danej klasie oraz za pomocą dziennika elektronicznego przekazują bieżące informacje dotyczące nauczania zdalnego.

Dodatkowo uczniowie klas starszych korzystają z komunikatorów, grup społecznościowych i platform edukacyjnych tak jak dotychczas.

Sprawdzanie efektów nauczania odbywa się poza siedzibą szkoły z użyciem technologii informatycznych, z uwzględnieniem WSO i PSO. Termin wykonania prac oraz sposób ich przesłania są ściśle określone przez nauczyciela przedmiotu.

Uczniowie są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z treściami przesyłanymi przez nauczycieli i wychowawców poprzez dziennik elektroniczny (Zadania domowe, Terminarz lub dla klas I - III poprzez Wiadomości) i systematycznego wykonywania zadań przesyłanych przez nauczycieli.

Prosimy Rodziców o regularne przeglądanie informacji zamieszczonych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym oraz w miarę możliwości o nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń a także o bieżącą współpracę z wychowawcą.

W razie pytań i wątpliwości istnieje możliwość kontaktów z nauczycielami, wychowawcami i dyrekcją szkoły za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Drodzy Uczniowie!

Pracujcie systematycznie codziennie i nie zrażajcie się ewentualnymi niepowodzeniami.

Pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa związanych ze stanem epidemii, a także o zagrożeniach związanych z cyberbezpieczeństwem.

Szczegółowe informacje na temat "Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne" można znaleźć na stronie  https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

 

 

 

 

 

Czytaj także: