X
2020-03-17

Sztab Zarządzania Kryzysowego

Szanowni Mieszkańcy Gminy Ustronie Morskie, Sztab Zarządzania Kryzysowego od 13 marca działa całodobowo.
Przypominamy, że uruchomiony został numer telefonu - 94/35-14-186 dostępny do Państwa dyspozycji do godziny 15.30.

Numer ten należy używać TYLKO W SYTUACJACH ALARMOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM.

Natomiast z związku z wprowadzonym zarządzeniem dotyczącym ustalenia procedury w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Ustronie Morskie wsparcia lub pomocy w przypadku poddania ich kwarantannie, zadanie to zostało powierzone kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pomoc ta udzielana będzie w szczególności osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

Na potrzeby kontaktu służb uruchomiony został telefon kontaktowy do kierownika GOPS -  607 727 878

Zasady udzielania wsparcia oraz pełna treść zarządzenia

Wszelkie informacje dotyczące wirusa uzyskają Państwo na infolinii NFZ pod numerem

800 190 590

 

Czytaj także: