X
2020-03-16

Aleja Lipowa - dodatkowa forma składania wniosków

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że pojawiła się dodatkowa możliwość składania wniosków w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących ustanowienia pomnikiem przyrody lip drobnolistnych rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3322Z, ul. Kolejowa w Ustroniu Morskim

W Zarządzeniu nr 29/2020 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 2 marca 2020 roku zmienia się  zapis § 4 ust. 2.

 

Paragraf 4 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

 

  „ 2. Wypełnione formularze umożliwiające wyrażenie opinii składa się:

- w formie pisemnej - na adres:

                Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2; 78-111 Ustronie Morskie

 

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym /skan podpisanego przez osobę uprawnioną formularza/- na adres:

                   konsultacje@ustronie-morskie.pl

 

- za pośrednictwem platformy ePUAP: /UGUstronie/skrytka

 

Czytaj także: