X
2020-03-10

Zmarł Andrzej Pogonowicz

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w wieku 67 lat zmarł Andrzej Pogonowicz, mieszkaniec Ustronia Morskiego, znany społecznik i miłośnik historii Ustronia Morskiego. Odszedł nie tylko wspaniały człowiek, ale i prawdziwy kolekcjoner, który łączył pasję z życiem codziennym, popularyzację najcenniejszych wartości historycznych gminy Ustronie Morskie.

Andrzej Pogonowicz - w Ustroniu Morskim mieszkał od ponad 30 lat i wrósł w tę miejscowość całym sercem. Z miejscem zamieszkania wiązała się jego wielka pasja – kolekcjonowanie przedwojennych dokumentów dotyczących gminy. W jego zbiorach znajdowały się listy, mapy, fotografie, a przede wszystkim pocztówki. Pan Andrzej chętnie brał czynny udział w tworzeniu imprez kulturalnych oraz dzielił się swoją pasją, prowadził prelekcje historyczne dla turystów na temat historii naszego regionu i pokazywał zebrane materiały. Na ich bazie powstał album „Na granicy czasu” o Ustroniu Morskim, który jest jednocześnie materiałem promocyjnym gminy. Przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury realizował projekt międzypokoleniowy pt.: „A pamiętasz babciu a pamiętasz dziadku” czego owocem było wydanie publikacji poświęconej pierwszym osadnikom gminy. Przez ponad rok dla miłośników historii naszej „małej ojczyzny” społecznie prezentował na łamach gazety Głosu Koszalińskiego część swoich zbiorów.

W 2016 roku został laureatem nagrody Rady Gminy Ustronie Morskie za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej, społecznej oraz sportowej.

W 2018 roku został uhonorowany Pierścieniem Herbowym Wójta Gminy Ustronie Morskie.

Żegnamy Andrzeja z żalem, ale i dumą oraz pewnością, że pamięć o nim nie przeminie, a wszystko czego nas nauczył będzie rosło w każdym pokoleniu.

Odpoczywaj w pokoju wiecznym - Amen.”

Pogrzeb odbędzie się 14 marca o godzinie 13:00 na cmentarzu w Ustroniu Morskim.

Zachęcamy Państwa także do lektury materiału przygotowanego przez miesięcznik Prestiż, który ukazał się 15 sierpnia 2019 roku. Z tego tekstu pochodzi zdjęcie tytułowe wiadomości.

https://prestizkoszalin.pl/2019/08/andrzej-pogonowicz-historia-zaczela-sie-1945-roku/?fbclid=IwAR08puKvFnjO8l_73y5raijBLoT4cej4Y4Dxyrnzq865oJBljT_eY1EB1zI

Czytaj także: