X
2020-02-06

Spotkanie z sołtysami z naszej gminy

W ubiegłym tygodniu odbyła się pierwsza w tym roku narada Wójt Bernadety Borkowskiej z sołtysami. W spotkaniu uczestniczyli również Sylwia Halama Zastępca Wójta, Ewa Ostrowska Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa wraz z inspektor Kingą Kurkowską, Magdalena Karwas Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Łukasz Molski Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Zenon Wajgert Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

Głównym celem było omówienie spraw bieżących w gminie, wymienienie się spostrzeżeniami oraz doświadczeniami. Podczas zebrania poruszono również sprawy związane z właściwym planowaniem i wydatkowaniem środków z funduszu sołeckiego. Rozmawiano o współpracy sołectw z urzędem gminy oraz komunikacji z mieszkańcami. Spotkanie zakończyło się dyskusją, podczas której podejmowane były tematy istotne dla naszej gminy, m.in.: remonty bieżące dróg gminnych, wycinki drzew, melioracje, gospodarka odpadami komunalnymi, wynajem świetlic wiejskich, aktualne programy dotacyjne. Przedstawiono także program na zbliżające się ferie. Sołtysi zgłaszali bieżące sprawy wymagające interwencji gminy.

Wójt zwróciła się do sołtysów – Kukinii i Kukinki z prośbą o wyznaczenie terminów dyżurów, podczas których pracownik gminy będzie pomagał mieszkańcom w wypełnianiu deklaracji na odbiór odpadów komunalnych. Najbliższe dyżury zaplanowane są na 7 i 8 lutego. 

https://www.ustronie-morskie.pl/6001/wsparcie-urzedu-w-wypelnianiu-deklaracji

Na zakończenie spotkania Wójt Bernadeta Borkowska życzyła wszystkim sołtysom i radom sołeckim wielu sukcesów i wytrwałości w realizacji zadań.  

Czytaj także: