X
2020-01-31

Zaproszenie na szkolenie beneficjentów projektów grantowych

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” zaprasza beneficjentów z gmin:
Gościno, Dygowo, Rymań, Siemyśl, Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Karlino i Białogard, na szkolenie:

1. W sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy w zakresie małej infrastruktury w zakresie turystyki, rekreacji i dziedzictwa kulturowego.

2. W sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy w zakresie działania edukacyjne, aktywizujące i integracyjne.

3. Z założeń LSR i procedury oceny wniosków.

Szkolenie odbędzie się 10 lutego 2020 r. od godz. 09.00 w  sali posiedzeń UM Gościno, ul. IV Dywizji WP 58.

Prosimy o telefoniczne zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu pod numerem telefonu

 94 35 133 71 w godz. 08.00 - 14.00.

Czytaj także: