X
2020-01-29

Możliwość składania wniosków o powierzeniu grantów

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo poniżej.

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Termin składania wniosków: od 12.02.2020 do 26.02.2020 roku

Dodatkowe informacje można uzyskać: w biurze LGD osobiście (ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno) lub telefonicznie pod numerem telefonu  94 35 133 71
lub e-mailowo: gcagoscino@op.pl.

Czytaj także: