Konsultacje społeczne - "Planowanie z mieszkańcami"

KONSULTACJE SPOŁECZNE W GMINIE USTRONIE MORSKIE

Gmina Ustronie Morskie przystąpiła do projektu pn. „Planowanie z mieszkańcami”, dzięki któremu przeprowadzi rozszerzone konsultacje społeczne na etapie opracowania koncepcji planu dla terenu przy ulicy Jantarowej w miejscowości Ustronie Morskie. Dodatkowo przedmiotem konsultacji będą zmiany studium uwarunkowań oraz planów miejscowych dla terenu Gminy Ustronie Morskie. Środki na przeprowadzenie konsultacji uzyskane zostały w ramach grantu z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

W ramach konsultacji odbędą się 2 spotkania konsultacyjne, w tym jedno połączone ze spacerem badawczym, w Ustroniu Morskim. Projekty dokumentów dostępne będą także w punktach konsultacyjnych zorganizowanych  podczas imprez masowych. Ponadto projekty udostępnione zostaną w Systemie Informacji Przestrzennej, w którym dodatkowo będzie istniała możliwość złożenia uwag, poprzez udostępniony formularz.

Zaplanowane jest także, stworzenie mapy poglądowej terenów, które podlegają zmianie. Mapy te udostępnione będą w wyznaczonych miejscach użyteczności publicznej, wraz z papierową ankietą umożliwiającą złożenie uwag do powyższych zmian.

Szczegóły oraz harmonogram będą udostępniane na bieżąco, na stronie Gminy Ustronie Morskie w zakładce - KONSULTACJE SPOŁECZNE.