X
2020-01-23

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

31 stycznia w sali konferencyjnej urzędu gminy Ustronie Morskie przy ul. Rolnej 2 odbędzie się pierwsza w 2020 roku sesja Rady Gminy.

Poniżej przedstawiamy Państwu zaplanowany harmonogram obrad. Początek sesji o godzinie 13:30.

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie,

b) stwierdzenie quorum,

2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30.12.2019r.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja.

4. Głos mieszkańców.

5. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy i Komisji Rady Gminy za 2019 rok.

6. Przedstawienie projektów uchwał:

a) Druk nr 1 – w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 – dyskusja, podjęcie uchwały

b) Druk nr 2 -w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2020-2025 – dyskusja, podjęcie uchwały;

c) Druk nr 3 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego – dyskusja, podjęcie uchwały;

d) Druk nr 4 - w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno-Marszewo”- dyskusja, podjęcie uchwały;

e) Druk nr 5 – w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Gminy w Ustroniu Morskim oraz zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy na 2020r - dyskusja, podjęcie uchwały;

f) Druk nr 6 – w sprawie Statutu Gminy Ustronie Morskie – dyskusja, podjęcie uchwały;

g) Druk nr 7 – w sprawie przyjęcia „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Ustronie Morskie, oceny postępów w opracowaniu planów miejscowych, wieloletnich programów sporządzania planów miejscowych w nawiązaniu do ustaleń studium” – dyskusja, podjęcie uchwały;

h) Druk nr 8 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę - pod lokalizację garaży - dyskusja, podjęcie uchwały;

i) Druk nr 9 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę- pod ogródki przydomowe – dyskusja, podjęcie uchwały;

7. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym – dyskusja.

8. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym – dyskusja.

9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

10. Interpelacje i zapytania radnych

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie sesji.

Czytaj także: