X
2020-01-17

Program Społecznik wyniki naboru

Znamy wyniki naboru na inicjatywy realizowane od 1 lutego do 31 lipca 2020 r. Przedstawiamy Państwu oficjalne wyniki jesiennego naboru w Programie Społecznik na inicjatywy w ramach I filaru - Mikrodotacje i II filaru – Regionalne Inicjatywy Obywatelskie (o zasięgu regionalnym i powiatowym), które będą realizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Na terenie gminy Ustronie Morskie dotację w kwocie 4 000 zł otrzymali:

- Fundacja Pływamy i Ratujemy na projekt „Pływamy i ratujemy – upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Ustronie Morskie Edycja II”

- Koło Gospodyń Wiejskich w Rusowie na projekt „Pozdrowienia z Ustronia Morskiego! – mieszkańcy gminy Ustronie Morskie wspólnie tworzą unikatową kolekcję kart pocztowych”

- Stowarzyszenie sympatyków gier fabularnych i planszowych 2K6 - "inteGRAcja. Ustrońska społeczna biblioteka gier planszowych". 

Gratulujemy i zapraszamy Państwa do uczestnictwa w poszczególnych inicjatywach.

Łącznie w jesiennym naborze w obu filarach złożono 1175 wniosków. Wszelkie informacje znajdą Państwo również na nowej stronie Programu Społecznik.


MIKRODOTACJE CAŁE WOJEWÓDZTWO - NABÓR I NA ROK 2020

- łączna liczba wniosków złożonych poprawnych 965

- łącznie przyznano dofinansowanie 351 wnioskom na kwotę 1 394 421,47 zł


SUBREGION C
(pow. choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki)

- łączna liczba wniosków złożonych w subregionie C 154 (w tym 1 oferta została wycofana na wniosek Realizatora)
- łącznie przyznano dofinansowanie70 wnioskom na kwotę 278 161 zł

Czytaj także: