X
2020-01-16

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH !

Wójt Gminy Ustronie Morskie przypomina, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, jest zobowiązany do złożenia, do dnia 31 stycznia 2020r., pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za rok poprzedni (za rok 2019) w każdym punkcie sprzedaży oddzielnie oraz do dokonania opłaty na rachunek gminy. Opłaty można dokonać jednorazowo za cały rok (do 31 stycznia) lub w trzech równych ratach (do 31 stycznia, 31 maja i 30 września). 

Pliki do pobrania:
Druk oświadczenia dostępny tutaj
 

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy o numerze:
Gmina Ustronie Morskie
Bank Spółdzielczy Oddział w Dygowie

16 8562 0007 0040 0914 2000 0030

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z naliczaniem opłat, proszę o kontakt z pracownikiem:
Jolanta Waligóra - Inspektor ds. ewidencji. działalności gospodarczej, profilaktyki przeciw alkoholowej i uzależnień, Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,
pokój nr 8 w Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim,
tel. 94 35 14 178.

 

Czytaj także: