X
2019-12-31

Ostatnia sesja w 2019 roku

W poniedziałek 30 grudnia po raz ostatni w tym roku obradowała Rada Gminy Ustronie Morskie. Podczas sesji przyjęty został budżet Gminy na rok 2020 oraz uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ustronie Morskie na lata 2019-2025. Należy podkreślić, że zarówno projekt budżetu, jak również projekt wieloletniej prognozy finansowej uzyskały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Budżet Gminy Ustronie Morskie zakłada osiągnięcie dochodów w 2020 roku
w wysokości 
39 253 140, 31zł  i wydatków na poziomie 39 253 140,31zł  
jest to budżet zrównoważony, nie zakładający deficytu.

Za uchwałami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025 oraz budżetu gminy na rok 2020 radni opowiedzieli się jednogłośnie (obecnych 10 radnych, 5 radnych nieobecnych). Dzięki temu możliwa będzie realizacja kolejnych ważnych dla mieszkańców naszej gminy niezbędnych inwestycji i przedsięwzięć oraz kontynuacja rozpoczętych projektów.

 

Wydatki bieżące wyniosą 32 324 784 zł w tym niespełna siedem milionów złotych (6 928 356,31zł) to wydatki na inwestycje w gminie.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu, w których obszarach gmina przeznaczać będzie najwięcej pieniędzy.

 

Podczas obrad Radni między innymi przyjęli wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest gmina Ustronie Morskie.

Ustalone zostały również średnie ceny paliwa na rok szkolny 2019/2020 w celu zwrotu kosztów dowozu dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Miłym akcentem na zakończenie roku było wręczenie nagrody Rady Gminy dla mieszkanki Sianożęt Julii Iwan, zawodniczki Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai. Była to nagroda pieniężna oraz statuetka  za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej, społecznej oraz sportowej. Julce serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów sportowych.

Czytaj także: