X
2019-12-23

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Ustronie Morskie w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r.

Zgłoszenia należy składać w terminie – od dnia 23 grudnia 2019 r. do dnia 3 stycznia 2020 r.:
 1. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2; 78-111 Ustronie Morskie
z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie kandydata do listy członków komisji konkursowej NGO 2020 ”,

2. drogą elektroniczną (zeskanowane dokumenty) na adres e-mail informacja.publiczna@ustronie-morskie.pl,
w tytule wiadomości należy wpisać „Zgłoszenie kandydata do listy członków komisji konkursowych NGO - 2020”,

3. pocztą na adres: Urzędu Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2; 78-111 Ustronie Morskie
z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie kandydata do listy członków komisji konkursowych NGO - 2020”.

Pełna treść ogłoszenia TUTAJ

Załącznik do pobrania TUTAJ

Czytaj także: