X
2019-12-17

WIGILIJNE SPOTKANIE SENIORÓW

W minioną sobotę ustrońscy seniorzy spotkali się w pięknie przystrojonej sali ośrodka „CECHSZTYN” na spotkaniu wigilijnym. Przedświąteczny czas sprzyja sentymentalnym wspomnieniom, ale też radości i nadziei na szczęśliwą przyszłość. O takiej to nadziei z czułością opowiadała Dorota Gałęzowska – Prezes Ustrońskiego Koła Emerytów i Rencistów „Róża Wiatrów”. Przy suto zastawionych wigilijnymi przysmakami stołach – nasi seniorzy, wspólnie z szacownymi gośćmi dzielili się tradycyjnym opłatkiem i z animuszem wyśpiewywali wszystkie zwrotki Bożonarodzeniowych kolęd.

Czytaj także: