X
2019-12-06

Sesja Rady Gminy transmisja online

Uprzejmie zawiadamiamy, iż na wniosek Wójta Gminy Ustronie Morskie zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz.1696, poz. 1815) zwołana zostaje w trybie pilnym na dzień 10 grudnia 2019 roku (wtorek) sesja Rady Gminy Ustronie Morskie, która odbędzie się o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Rolnej 2.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie projektów uchwał

Druk nr 1 – w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 – dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 2 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2019-2024 – dyskusja, podjęcie uchwały.

  1. Zamknięcie sesji.

Link do transmisji online 

 

 

 

 

Czytaj także: