X
2019-11-20

Przedszkole zostanie placówką daltońską?

Przedszkole w Ustroniu Morskim w 2020 roku będzie starało się o uzyskanie certyfikatu placówki daltońskiej. Jednym z kolejnych elementów było szkolenie w Częstochowie prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Dalton. W konferencji wzięła udział Dyrektor Przedszkola Alina Gajewicz.

Wydarzenie miało charakter międzynarodowy, uczestniczyli w nim edukatorzy między innymi z Turcji, Chin i Holandii.

Aktualnie Przedszkole jest w procesie certyfikacji i  przygotowuje się do audytu, który określi w jakim stopniu placówka wywiązała się z określonych wymagań. Po ich spełnieniu placówka może otrzymać certyfikat i stanie się członkiem Polskiego Stowarzyszenia Dalton.

Czym jest edukacja daltońska?

Koncepcja została stworzona przez Helen Pankhurst, która przez kilka lat współpracowała z Marią Montessori, ale Plan Daltoński stworzyła dopiero po rozpoczęciu samodzielnej działalności. W efekcie w roku 1922 została wydana „Edukacja według Planu Daltońskiego”. Współcześnie koncepcja planu daltońskiego jest szeroko rozpowszechniona w nauczaniu elementarnym (od 4 do 12 roku życia) w Austrii, Holandii, Republice Czeskiej, Wielkiej Brytanii, w Niemczech, na Węgrzech oraz Australii, Korei, Tajwanie, Chile, Japonii. Najstarsza szkoła daltońska działa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Innowacyjne podejście edukacji daltońskiej podkreśla znaczenie odpowiedzialności za podejmowane zadania, samodzielnego uczenia się dzieci, zachęca do uczenia się we współpracy.
 

Opiera się na III filarach

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odpowiedzialność za proces uczenia się, to powierzanie dzieciom odpowiedzialności za wyniki tego procesu oraz za sposób w jaki ten końcowy wynik powstaje. Dzięki temu, akcent procesu dydaktycznego przesuwa się z wykonywania poleceń, niejednokrotnie bardzo czasochłonnych, w kierunku prawdziwego opanowania materiału. W procesie tym ważnym elementem jest kontrola.

SAMODZIELNOŚĆ

Samodzielność w planie daltońskim oznacza, ze dzieci same muszą znajdować rozwiązania, rozwiązywać problemy i same wykonywać zadania. Samodzielna praca bardzo dobrze działa na motywację. Dzieci z chęcią podejmują działania wymagające ich aktywności Samodzielność stanowi także ważny czynnik dydaktyczno-organizacyjny. Gdy dzieci pracują samodzielnie, mogą to robić na swoim własnym poziomie.

WSPÓŁPRACA

Współpraca rozpatruje się w dwojaki sposób: jako „współpracę wychowawczą”- niosącą ze sobą wartości w zakresie edukacji społecznej, której najważniejszym pojęciem jest szacunek oraz „współpracę dydaktyczną”. W ramach współpracy dydaktycznej nauczyciel organizuje dwie formy współpracy: grupy współpracujące i grupy wzajemnej pomocy.

 

Czytaj także: