X
2019-11-25

Umowa na przebudowę ul. Wiejskiej

W siedzibie urzędu gminy podpisana została umowa z wykonawcą na przebudowę ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim. Firma Colas Sp. z o.o. jest na etapie sporządzania projektu tymczasowej organizacji ruchu. Po jego zatwierdzeniu rozpoczną się roboty budowlane. Prace powinny ruszyć na początku 2020 roku. 

Przebudowa dotyczy odcinka od ulicy Bolesława Chrobrego do krajowej „11”. Mieszkańcy i turyści zyskają nowe chodniki, miejsca postojowe, odwodnienie i oznakowanie. Zaprojektowano przejścia dla pieszych oraz przewidziane zostały progi zwalniające.

Wartość inwestycji to kwota ponad 3 milionów złotych. Dzięki staraniom Wójt Bernadety Borkowskiej, udało się rozszerzyć zakres dofinansowania o koszty jakie poniesie gmina przy opłaceniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

Czytaj także: