X
2019-11-21

Umowa na światłowód podpisana

W gminie Ustronie Morskie wybudowana zostanie sieć światłowodowa oraz zapewniony zostanie dostęp do szerokopasmowego Internetu.

Umowę z koordynatorami inwestycji, podpisała Wójt Bernadeta Borkowska. Pierwsza podłączona zostanie Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim, prace potrwają do końca kwietnia 2020 roku. 

 

Budowa będzie realizowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, którego zadaniem jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu na obszarze koszalińskim województwa zachodniopomorskiego w tym Gminy Ustronie Morskie. Projekt będzie polegał na wybudowaniu sieci światłowodu oraz zapewnieniu dostępu do szerokopasmowego Internetu o gwarantowanej przepustowości min. 100 Mb/(symetrycznie) na obszarach wykluczonych cyfrowo. Projekt wykonany będzie w technologii doziemnej i naziemnej - kable zostaną ułożone w kanalizacji teletechnicznej oraz na podbudowie napowietrznej (podwieszanie kabli na słupach).

 

W ramach realizacji projektu zostanie wybudowana infrastruktura w postaci sieci światłowodowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi urządzeniami, zgodnie z technologią sieci NGA. Sieć zostanie wybudowana zgodnie z założeniami opisu technicznego. Wynikiem realizacji projektu będzie sieć szerokopasmowa, pozwalająca na świadczenie usług z dużymi prędkościami, na terenach, które zostały wykazane jako obszar interwencyjny, czyli wykluczony cyfrowo. Obszary interwencyjne zostały zidentyfikowane w wyniku inwentaryzacji przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Czytaj także: