X
2019-10-31

Zmarli w 2019 roku

Na początku listopada tradycyjnie wielu z nas uda się na bliższe i dalsze cmentarze. Na grobach naszych bliskich położymy kwiaty, zapalimy znicze oraz oddamy się chwili zadumy i modlitwy. Praktycznie każdy ma kogoś, kto odszedł już z tego świata. Wśród tych, którzy zmarli w 2019 roku nie brakuje osób, które były zasłużone dla gminy Ustronie Morskie.

Z głębokim żalem i smutkiem pożegnaliśmy Leszka Walkowiaka, mieszkańca Ustronia Morskiego, wybitnego i cenionego lekarza, wieloletniego radnego Rady Gminy w Ustroniu Morskim. Ś.P. Leszek Walkowiak był także zasłużonym działaczem sportowym.

Na początku 2019 roku odeszła Ewa Oksenfeld. W urzędzie gminy pracowała ponad 25 lat, była podinspektorem do spraw obsługi Rady Gminy. Była życzliwą i serdeczną osobą. Zaangażowana w pracy, zawsze gotowa do udzielenia pomocy i wsparcia. Ś.P. Pani Ewa od 1987 r. pracowała w urzędzie gminy w Ustroniu Morskim. W ostatnich latach pełniła funkcję pełnomocnika wójta do spraw ochrony danych osobowych i dowodów osobistych, a wcześniej w latach 1991 – 2011 zajmowała się obsługą rady gminy.

W 2019 pożegnaliśmy również męża Ewy Oksenfeld, Jana. Radnego pierwszej kadencji Rady Gminy w Ustroniu Morskim. Jan Oksenfeld był ławnikiem sądu okręgowego w Koszalinie, przewodniczył komisjom wyborczym na terenie Ustronia Morskiego. Ś.P. Jan Oksenfeld był prezesem Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Ustronie Morskie "Nasza Gmina". Odznaczony Medalem XXXV lecia oraz Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Nie ma już z nami Mieczysława Chorążego. Radny IV kadencji Rady Gminy Ustronie Morskie zmarł w wieku 92 lat. Ś.P. Mieczysław Chorąży za swoją działalność społeczną został odznaczony między innymi Złotym Krzyżem Zasługi, Kawalerskim Krzyżem Zasługi oraz medalem Stanisława Staszica.

Czytaj także: