X
2019-10-29

Zapraszamy do pracy w urzędzie gminy

Wójt gminy Ustronie Morskie zaprasza kandydatów do składania dokumentów na poniższe stanowiska pracy:

- podinspektor/inspektor ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa.

- podinspektor/inspektor ds. inwestycji i drogownictwa w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

- kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

- podinspektor/inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w referacie Finansów i Budżetu

 

Termin składania dokumentów mija 15 listopada 2019 roku.

Szczegóły poniżej.

 

Podinspektor/inspektor ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa.

Praca w pełnym wymiarze na cały etat. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie zgodne z przepisami regulującymi stawki pracowników samorządowych.

Planowany start od 2 stycznia 2020 roku.

 

Jeśli:

- masz wykształcenie wyższe z zakresu: geodezji, lub planowania przestrzennego, zarządzania nieruchomościami, urbanistyką lub administracją;

- znasz regulacje prawne w zakresie ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawie budowlanym, geodezyjnym i kartograficznym oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw; 

- znasz ustawy o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego;

- znasz przepisy prawa w zakresie: ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych i umiejętność stosowania ich w praktyce;

- posiadasz co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

 

Zgłoś się do nas!

Wymagania i więcej informacji tutaj a także na stronie http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=117534

 

Podinspektor/inspektor ds. inwestycji i drogownictwa w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Praca w pełnym wymiarze na cały etat. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie zgodne z przepisami regulującymi stawki pracowników samorządowych.

Planowane zatrudnienie od 2 grudnia 2019 roku.

 

Jeśli:

- posiadasz doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

- umiejętność pracy w zespole oraz wysoką kulturę osobistą,

- jesteś komunikatywny, odpowiedzialny, dokładny i odporny na stres,

- posiadasz bardzo dobrą organizację czasu pracy,

- masz wykształcenie wyższe techniczne o profilu budowlanym lub w zakresie sieci i instalacji sanitarnych,

- posiadasz uprawnienia budowlanego w specjalności inżynieryjnej drogowej,

- 3 letnie doświadczenie w wykonawstwie w zakresie budowlanym lub sieciowym,

- masz umiejętność czytania dokumentacji technicznej, kosztorysowania robót budowlanych i obsługi informatycznych programów kosztorysowych,

- posiadasz znajomość prawa budowlanego, administracyjnego, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz właściwej interpretacji i stosowania,

 

Zapraszamy do nas!

Wymagania oraz więcej informacji tutaj i na stronie http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=117567

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Praca w pełnym wymiarze na cały etat. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie zgodne z przepisami regulującymi stawki pracowników samorządowych.

Planowany start od 2 stycznia 2020 roku.

 

Jeśli:

- posiadasz dyplom ukończenia studiów wyższych prawniczych lub administracyjnych,
- masz co najmniej 3 letni staż pracy na stanowiskach urzędniczych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej,
- znasz aplikację „Źródło”,
- posiadasz dobrą znajomość przepisów niezbędnych do wykonywania tego stanowiska,
- potrafisz redagować pisma, decyzje i postanowienia,
- posiadasz prawo jazdy kategorii B,

Wyślij do nas swoje zgłoszenie!

Wymagania oraz więcej informacji tutaj i na stronie http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=117569

 

Podinspektor/inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w referacie Finansów i Budżetu

Praca w pełnym wymiarze na cały etat. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie zgodne z przepisami regulującymi stawki pracowników samorządowych.

Planowane zatrudnienie od grudnia 2019 roku.

 

Jeśli:

- znasz regulacje prawne w zakresie ustaw: o podatku rolnym, leśnym, o podatkach i opłatach lokalnych oraz umiejętność stosowania ich w praktyce
- co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym,

- masz wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: administracja publiczna lub ekonomia,

- posiadasz umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych,

- potrafisz bardzo dobrze organizować swój czas pracy,

 

Zgłoś się do nas!

Wymagania oraz więcej informacji tutaj i na stronie http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=117571

 

Czytaj także: